Firma projektowa "Starbud" oferuje opracowanie projektów wielobranzowych z dziedziny budownictwa  
ogólnego w pelnym zakresie. 

 
W okresie wieloletniej dzialalnosci zdobylismy doswiadczenie w projektowaniu duzych obiektów hotelowych z  
ich skomplikowana i róznorodna funkcja, budynków pensjona- towych , uzytecznosci publicznej jak szkoly,  
obiekty administracyjne, biurowe i sportowe. 
 
Wyspecjalizowalismy sie równiez w projektowaniu willi i rezydencji oraz budynków mieszkalnych  
jednorodzinnych z dostosowaniem ich architektury do warunków krajobrazowych róznych regionów kraju jak  
równiez upodoban indywidualnych inwestorów. 
 
Firma posiada doswiadczenie i uprawnienia do projektowania przebudowy i rozbudowy obiektów zabytkowych. 
 
Przy wspólpracy z rzeczoznawca p.poz wykonujemy projekty dostosowujace istniejace obiekty budowlane do  
wymagan aktualnych przepisów przeciwpozarowych. 
 
Dla naszych inwestorów swiadczymy uslugi w zakresie zbierania materialów przedprojektowych: 
opracowan geodezyjnych, opinii geotechnicznych, ekspertyz technicznych, zapewnien dostawy mediów. 
 
Zapewniamy uzyskania niezbednych dla danego projektu decyzji i zaswiadczen administracyjnych. 
 
W zakresie budownictwa indywidualnego pomagamy przy wyborze projektów powtarzalnych ,wspólpracujemy 
z firmami wykonujacymi te projekty, opracowujemy dostosowanie ich do warunków terenowych i wymagan  
inwestora, przygotowujemy pelny zakres dokumentów i uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na  
budowe. 
 
Kierujacy pracownia mgr inz. arch. Ziemomysl Starkiewicz posiada uprawnienia z zakresu rzeczoznawstwa  
majatkowego i jest czlonkiem Malopolskiej Izby Rzeczoznawców Majatkowych. 
Wykonuje wyceny nieruchomosci gruntowych, zabudowanych i lesnych lezacych na terenie miasta i gminy  
Krynica-Zdrój i Muszyny.